Vormgevers

Veerstichting symposium 18 en 19 juni 2020

Ben jij een van de 250 betrokken vormgevers die aanwezig is op het 41e Veerstichting symposium?

Let op! Wanneer je de pagina refresht, gaan je antwoorden verloren.

  1. Registreren
  2. Overzicht van uw registratie
  3. Betaling
  4. Bevestiging

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Vormgevergegevens

Kaartkeuze

Meer informatie over de verschillende kaarten kan je hier vinden.

 

Om diversiteit binnen het deelnemersveld aan te moedigen, komen enkele vormgevers in aanmerking voor de Cultuurkaart. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om een kaart aan te schaffen voor een gereduceerd tarief, indien je werkzaam bent binnen de kunst- en cultuursector. Indien je graag aanspraak zou willen maken op de Cultuurkaart, vragen wij je dit kort toe te lichten.

Tot slot

Het thema van het 41e Veerstichting symposium luidt: 'Wie is hier verantwoordelijk?'

Leer hier meer over het thema.

Om je alvast aan het denken zetten, vragen wij je de volgende vraag te beantwoorden.

Veerstichting respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.